Osebna izkaznica

Sedež SIFARM: Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana
Matična številka: 1504533000
Šifra dejavnosti: 91.200 dejavnost sindikatov
Davčna številka: 14193124

Transakcijski račun:

05100-8010456010

ABANKA VIPA d.d., Ljubljana

 

Elektronski naslov SIFARMA:
sindikat.sifarm@gmail.com

Podatki o vodstvu

Predsednik SIFARMA:

Damir Domjan, mag.farm.
Kontakt:

031 881 311

 

Glavni odbor SIFARMA:

- predsedniki osnovnih enot;

- predstavnik bolnišničnih farmacevtov;

- predstavnik farmacevtov koncesionarjev;

- predsednik sindikata.

 

O sindikatu

Sindikat farmacevtov Slovenije so ustanovili magistri farmacije na ustanovni konferenci dne 15.1.2000 kot reprezentativni poklicni sindikat magistrov farmacije. SIFARM se je po ustanovitvi, registraciji in pridobitvi reprezentativnosti ter organiziranju osnovnih enot, posvetil izboljšanju ekonomskega položaja farmacevtov.

 

SIFARM se je povezal v širšo sindikalno organizacijo v Konfederacijo PERGAM, kjer je organiziran v skupini sindikatov javnega sektorja. V Konfederaciji PERGAM ima SIFARM možnost strokovne, organizacijske in solidarne podpore. Več si lahko preberete na njhovi spletni strani www.sindikat-pergam.si.

 

Sindikat SIFARM je pravna oseba po odločbi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 104-03-002/2000, z dne 3.2.2000.

O delu v sindikatu

SIFARM je že leta 2002 pripravil Kolektivno pogodbo za poklic magistra farmacije, s katero je predlagal uvedbo farmacevtskega dodatka. Ker se glede pogodbe nihče ni hotel pogajati, je SIFARM vložil peticijo v Državni zbor. Pogajanja so stekla, vendar so bila prekinjena, ker se je vlada odločila celovito rešiti vprašanje plač v javnem sektorju z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Pogajanja so trajala 6 let s številnimi novelami zakona, tako da je bila leta 2008 podpisana Kolektivna pogodba za javni sektor in potem še dopolnjena Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva, kamor so bila umeščena delovna mesta farmacevtov. SIFARM je ves čas sodeloval, vložil veliko truda v pogajanja in zastopal interese poklica.

 

S podpisom Konfederalne pogodbe leta 2006 in sprejetjem v družbo močne sindikalne organizacije, smo pridobili ne le na pogajalski strani, temveč tudi na znanju o sindikalnem boju in metodah usklajevanja.