Pristopna izjava

Vabimo Vas, da se včlanite in aktivno pripomorete uresničevati cilje SIFARMA.

S člansko kartico pa pridobite tudi možnosti uveljavljanja ugodnosti in popustov, ki so navedeni v spodnjem seznamu in na spodnji povezavi:

www.sindikat-pergam.si

Prosimo, da "Pristopno izjavo" natisnete in jo izpolnjeno ter podpisano oddate svojemu Predsedniku osnovne enote ali pa pošljete na naslov:

SIFARM PERGAM, Trg Osvobodilne fronte  14/ IV, 1000 Ljubljana

Izstopna izjava

V primeru, da ne želite biti več član uspešnega sindikata SIFARM, imate pravico do izstopa iz organizacije z naslednjim obrazcem.

Članstvo

SIFARM ima naslednje organe:

  • Konferenco sindikata,
  • Nadzorni odbor,
  • Glavni odbor,
  • Predsednika sindikata in
  • Osnovne enote.

 

Člani so organizirani v Osnovne enote, kjer uresničujejo svoj program in program SIFARMA. V Sloveniji je trenutno 12 osnovnih enot, organizirajo pa se nove.

 

SIFARM se financira iz članarine, ki jo plačujejo člani, obračuna pa jo delodajalec pri izplačilu plače. Drugi prihodki so še iz dohodnine, donacije in drugih neprofitnih virov.

Članska kartica Sifarma

Kartico prejmejo vsi člani SIFARMA.

Pravilnik članske kartice določa naslednje:
• kartica je veljavna samo z identifikacijskim dokumentom;
• kartice je neprenosljiva in jo lahko uporablja le oseba, na katero se glasi;
• imetnik lahko uporablja kartico pri uveljavljanju ugodnosti pri cenah storitev ali izdelkov, ki jih nudijo podjetja, organizacije, klubi in drugi pravni subjekti, navedeni na spletnih straneh;
• izdajatelj lahko imetniku prekliče veljavnost kartice, če jo uporablja v nasprotju s splošnimi pogoji ali če ne izpolnjuje pogojev za pridobitev kartice;
• izgubo kartice mora imetnik v pisni obliki prijaviti izdajatelju. Po prejemu obvestila izdajatelj izda imetniku novo kartico.

 

V primeru nejasnosti ob uporabi kartice pišite na elektronski naslov sindikat.sifarm@gmail.com.

Seznam ponudnikov ugodnosti je objavljen na aktualni spletni strani v rubriki »Pristopna izjava«. Več informacij dobite od vaših predsednikov OE Sifarm ali predstavnikov GO Sifarm.

Jubilejne nagrade za člane

Vloga za izplačilo 20% višje jubilejne nagrade lahko izpolni vsak član sindikata Sifarm, ki je bil najmanj šest mesecev neprekinjeno član sindikata Sifarm, preden je vložil vlogo za izplačilo 20% višje jubilejne nagrade. Član sam ne more vložiti vloge. To naredi sindikat na predlog člana. Vsi dokumenti so pripeti na spletni strani v zavihku Osnovne enote.

 

Kaj mora narediti član Sifarma?

  • Član s pobudo za izplačilo 20% višje jubilejne nagrade seznani predsednika OE Sifarma ali sindikalnega zaupnika
  • Predsednik OE Sifarma natisne vlogo in jo preda članu v izpolnitev in podpis
  • Član preda izpolnjeno in podpisano vlogo predsedniku OE Sifarma ali sindikalnemu zaupniku
  • Predsednik OE Sifarma preveri točnost podatkov in z vlogo uredi postopek za izplačilo v računovodski službi delodajalca.