Aktualno
Letna konferenca Sifarma 1. oktober 2020 Sifarm sklicuje najvišji organ sindikata 14. Letno konferenco. več >>
Magistri farmacije v Sloveniji smo se po več stoletjih poklicne dejavnosti povezali in organizirali poklicni sindikat
 
Damir Domjan, mag.farm.
Predsednik Sifarma

 

 

sporočite nam:

sindikat.sifarm@gmail.com


Pristopna izjava

Članstvo v sindikatu ureja statut Sindikata farmacevtov Slovenije. Članstvo je prostovoljno. V SIFARM se lahko včlanijo magistri farmacije in magistri farmacije specialisti, ki izpolnijo prijavnico in jo pošljejo na sedež sindikata. Članstvo preneha z izpolnitvijo izstopne izjave.

Več >>

Cilji sindikata

Sindikat SIFARM je enovita, poklicna, samostojna, nestrankarska, interesna organizacija, ne oziraje se na politično, versko ali nacionalno pripadnost ali kakršnokoli drugo prepričanje. V njem magistri farmacije Slovenije na organiziran način izražajo in uresničujejo svoje interese ter uveljavljajo, varujejo in izboljšujejo svoj ekonomski in socialni položaj ter pravice. V programu sta postavljena kot poglavitna cilja prizadevanje za ustrezno vrednotenje dela magistra farmacije in skrb za ustrezen razvoj in ugled poklica.

Več >>